REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 1.1.2020

REKISTERIN NIMI

Corce performance asiakasrekisteri 

REKISTERINPITÄJÄ

Corce performancec 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Toimitusjohtaja Valtteri Järvinen corce.info@gmail.com  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteisiin & verkossa tapahtuviin toimintoihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen aliurakoitsijoiden kanssa niin suomessa, kuin EU:ssa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

  • Tapahtumatiedot

  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot Tilauksen viimeistely Corce performance verkkokaupassa.

TIETOJEN LUOVUTUS Corce performance luovuttaa asiakastietoja vain ja ainoastaan aliurakoitsijalle & voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Corce performance sekä sen aliurakoitsijat, jotka voivat myös toimia EU:ssa tai sen ulkopuolella. Rekisteriä säilytetään palomuurien takana tietokannassa lukituissa tiloissa.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 1.1.2020

Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin. Rekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkastuttaa tietonsa kerran (12kk) välein maksutta rekisterin pitäjältä.